کارشناس پیشگیری

نام و نام خانوادگی : سید حسن سادات مظلوم

درجه : سر آتش نشان

سال تولد : 1349

تلفن دفتر : 44514445 013

مهمترين وظايف کارشناس پيشگيري عبارتند از :

1- بازدید از وضعيت ايمني ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری در زمان اخذ پایان کار ساختمانی، علت یابی حریق و ارائه دستورالعمل ایمنی ساختمان در زمان صدور پروانه

2- انتشار دستورالعمل ايمني ساختمانها و اماكن و بروشورهاي آموزشي مرتبط با موضوع پيشگيري از حوادث و توزيع گسترده آن در ميان شهروندان با همكاري واحد روابط عمومي

3- تهیه و تنظیم طرحهای ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث

4- مشاركت در تهیه و توسعه مقررات ملی ساختمانی در موضوعات ایمنی

5- تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و ارائه نتایج در راستای اهداف پیشگیری

6- تبادل اطلاعات با مراكز علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط

7- نظارت و كنترل ساختمان‌ها در زمینه حفاظت در برابر حریق و حوادث

8- ارئه روش‌های نوین در جهت دست یابی به ایمنی از حریق در اماكن و تاسیسات شهری

9- مشاركت در برنامه‌های ایمن‌سازی شهرستان بندر انزلی