معرفی رئیس سازمان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر انزلی

نام و نام خانوادگی : مهرداد رضاپور

درجه : سر آتش یار

سال تولد : 1360

مدارك تحصيلي :

کارشناسی آتش نشانی و خدمات ایمنی ، کارشناس حسابداری و حسابرسی صنعتی

دوره های گذرانده تخصصی :

فرماندهی عملیات امداد نجات و اطفاء حریق شهری

دارای گواهینامه مکانیک موتورهای دریایی

دارای گواهینامه مکانیک خودروهای بنزینی و دیزل

دارای گواهینامه موتوریستی در شناورهای دریایی

سوابق مرتبط :

عضو انجمن ذی حسابان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مدیر اداری و مالی سابق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

تلفن دفتر : 44514445 013     فکس : 44514445 013