ایستگاه شماره یک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر انزلی (ایستگاه شماره یک)

این ایستگاه در ضلع شرقی شهر بندر انزلی در سال 1374 تاسیس شده است و از نظر دسترسی به راه های منتهی به ورودی شهر (حسن رود ، طالب آباد و دروازه ماهی) و از سمت غرب به مرکز شهر قابلیت جابجایی دارد.

 

 

فرمانده شیفت A : حجت گلشن پور    درجه : آتش نشان     سال تولد : 1348     تلفن دفتر : 44435858 013

فرمانده شیفت B : سعید همتی     درجه : آتش نشان    سال تولد : 1345     تلفن دفتر : 44435858 013