ایستگاه شماره سه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر انزلی (ایستگاه شماره سه)

اين ايستگاه در مرکز شهر بندر انزلی در سال 1386 تاسيس شده است و از نظر دسترسی به راهها در مرکز شهرستان انزلی قرار گرفته است و از نظر حوزه شهری از طریق چهار راه شهدا ، ميدان امام و پل ولایت قابليت جابجايی دارد.

ریاست ایستگاه :

نام و نام خانوادگی : عباس ناور 

درجه : آتش یار

سال تولد : 1345

مدارك تحصيلي :

دوره های گذرانده تخصصی :

فرماندهی عملیات امداد نجات و اطفاء حریق شهری

سوابق مرتبط :

ریاست آتش نشانی بندر انزلی

تلفن دفتر : 44515117 013

فرمانده شیفت A : محمود زینالی     درجه : سر آتش نشان     سال تولد : 1350     تلفن دفتر : 44514443 013

فرمانده شیفت B : مهران رمضانی     درجه : سر آتش نشان سوم    سال تولد : 1354     تلفن دفتر : 44514443 013

موقعيت استراتژِیکی اين ايستگاه به عنوان ايستگاه مادر و پشتيبانی مورد توجه است. خصوصيات ويژه ديگر اين ايستگاه عبارتند از :

1- استقرار سيستم ارتباطات و فرماندهی

2- استقرار تجهيزات خاص امداد و نجات

3- استقرار بيشترين تعداد نيرو

4- تحت پوشش قرار دادن منطقه وسيعی از شهرستان و وجود تنوع عمليات در اين محدوده

5- استقرار اولین و مجهزترین خودروی امداونجات استان

این ایستگاه مجهزترين ايستگاه آتش نشاني بندر انزلی بوده با بيش از ۵ دستگاه خودروي امداد و نجات و اطفاي حريق و دستگاه هاي روز دنيا ، از دیگر ویژگی های مختص این ایستگاه :

انبار مركزي تجهيزات سازمان ، اتاق شارژ كپسول دستگاه هاي تنفسي ، اتاق شارژ خاموش كننده هاي دستي ، انبار تجهيزات غواصي و انبار تجهيزات واحد موتوري سازمان و انبار تاسيسات در اين ايستگاه قرار دارد. 

نيرو هاي عملياتي در اين ايستگاه شامل دو گروه اطفاي حريق و گروه امداد ونجات مي باشد كه محدوده مركز شهر را تحت پوشش ايمني خود دارد .

ايستگاه سه آتش نشاني بندر انزلی پشتيباني عمليات هاي سنگين اطفايي و امداد نجات را بر عهده دارد و در صورت در خواست كمك حتي خارج از محدوده شهر بر حسب وظيفه انساني خدمات رساني مي كند.

آدرس : بندر انزلی - خیابان نواب صفوی (کوی واحدی) ستاد مرکزی آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر انزلی
تلفن ستاد : 44514443 013