ایستگاه شماره دو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر انزلی (ایستگاه شماره دو)

این ایستگاه در ضلع غربی شهر بندر انزلی در سال 1371 تاسیس شده است و از نظر دسترسی به راه های منتهی به خروجی شهر (سنگاچین ، کپورچال و آبکنار) و از سمت شرق به مرکز شهر قابلیت جابجایی دارد.

ریاست ایستگاه :

نام و نام خانوادگی : محمود گچکار

درجه : سر آتش نشان

سال تولد : 1358

مدارك تحصيلي :

کارشناسی ارشد مدیریت

دوره های گذرانده تخصصی :

فرماندهی عملیات امداد نجات و اطفاء حریق شهری

فرماندهی عملیات در ساختمان های بلند مرتبه

دارای گواهینامه ایمنی و دریانوردی

سوابق مرتبط :

مسئول امور اداری سازمان آتش نشانی و خدذمات ایمنی بندر انزلی

مسئول پیگیری مصوبات شورای شهر بندر انزلی

مسئول روابط عمومی شهرداری بندر انزلی

تلفن دفتر : 44504444 013

فرمانده شیفت A : سجاد جهانی     درجه : آتش نشان     سال تولد : 1360     تلفن دفتر : 44508008 013

فرمانده شیفت B : جعفر خادمی     درجه : آتش نشان    سال تولد : 1352     تلفن دفتر : 445508007 013