ریاست جدید سازمان آتش نشانی بندرانزلی
1396/09/10

با حکم جناب آقای دکتر پور قربان شهردار محترم بندرانزلی ، مهرداد رضا پور ، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرانزلی شد.