برگزاری آموزش تئوری و عملی امداد و نجات جاده ای
1396/04/15

برگزاری آموزش امداد و نجات جاده ای پرسنل سازمان آتش نشانی بندرانزلی.


مورخه 96/04/13 و 96/04/14 آموزش پرسنل سازمان آش نشانی با موضوع امداد و نجات جاده ای به صورت تئوری و عملی ،  با تلاش و همکاری اساتید محترم سازمان آتش نشانی رشت انجام گرفت.