برق گرفتگی کارگر ساختمان
1396/08/20

صبح امروز راس ساعت 09/07 گزارش برق گرفتگی استاد کار ساختمان هنگام جوشکاری بر روی سقف ساختمان  واقع در بندرانزلی - بشمن - ساختمان ایران خودرو به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مخابره شد و با حضور نیروهای سازمان آتش نشانی و اورژانس عملیات امداد  و نجات صورت گرفت . در این حادثه یک دستگاه خودرو اطفایی و یک دستگاه خودرو امداد و نجات واکنش سریع به همراه 9 نفر نیروی عملیاتی حضور داشتند.