بارنگی سیل آسای مهر ماه
1396/07/15

بارنگی سیل آسای مهرماه


سه ماه خشکی مطلق و گرمای بی سابقه با حدود یک هزار عملیات اطفایی و امدادی و اینک یک هفته باران سیل آسا و آبگرفتگی بی سابقه خیابانها ، معابر ، اماکن مسکونی ، تجاری ، آموزشی ، اداری و عمومی با بیش از صدها عملیات امدادی به صورت 24 ساعته به شهروندان توسط آتش نشانان فداکار و اثارگر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرانزلی .

تصاویر زیر بخشی از خدمات سازمان آتش نشانی بندرانزلی در بارندگی روزهای اخیر می باشد.