آتش سوزی کامیون کمپرسی
1396/08/20

آتش سوزی کامیون کمپرسی 10 تن


مورخه 96/06/19 راس ساعت 10/28 آتش سوزی یک دستگاه کامیون کمپرسی 10 تن واقع در طالب آباد بعد از پل طالب آباد به سازمان آتش نشانی بندرانزلی مخابره شد و بلافاصله دو دستگاه خودرو اطفایی و یک دستگاه خودرو واکنش سریع به همراه 9 نفر نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و حریق را مهار نمودند .