آتش سوزی کارگاه ام در اف سازی
1396/08/20

شب گذشته راس ساعت 23/12 آتش سوزی کار گاه ام دی اف سازی واقع در بندرانزلی - پیل علی باغ - بعد از پل کنار گذر به ستاد سازمان آتش نشانی بندرانزلی اطلاع رسانی شد و بلا فاصله 5 دستگاه خودرو آتش نشانی ، یک دستگاه تانکر آب و یک دستگاه خودرو واکنش سریع به همراه 21 نفر نیروی عملیاتی به محل حریق اعزام شدند و حریق را مهار نمودند.