آتش سوزی آپارتمان مسکونی
1396/06/31

حضور سریع و عملیات نفسگیر و دلاورانه آتش نشانان ، ساختمان ۴ طبقه مسکونی در خیابان شهید پور حسینی بلوار شهید پیشگاه هادیان را از یک فاجعه انسانی ومالی نجات داد ، مقارن ساعت ۵۵ /۱۰ دقیقه روز جمعه سی یکم شهریور ۹۶ با اطلاع به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی بندر انزلی مینی بر بروز حریق در آپارتمان ۸ واحدی محمدی در آدرس فوق ، بلافاصله ۵ دستگاه خودروی اطفایی و امدادی  همراه با ۱۴ نفر نیروهای عملیاتی و فرماندهی به محل حادثه اعزام وبا ورود به واحد غربی طبقه سوم ساختمان که دود غلیظ و سمی ناشی از سوختن ( ام . دی .اف ) تمام ورودیهای کلیه طبقات ساختمان را اشباع و غیر قابل نفوذ کرده بود با جانفشانی و در شرایطی که کسی در واحد مورد بحث حضور نداشته و درب ورودی آن نیز قفل بوده است ، موفق به کنترل حریق و اطفای آن  گردیدند دراین حادثه خوشبختانه با مدیریت صحیح عملیات اطفایی ازسرایت آتش و آب به دیگر واحدهای ساختمان جلوگیری و خسارتی به دیگر واحدهای مسکونی وارد نگردید.